Så blir arbetet som arkitekt smidigt

Arkitekt är ett yrke som innefattar kreativitet, naturkunskap och matematik. Genom olika skiss- och rittekniker kan en arkitekt ta fram olika verklighetstrogna ritningar på bland annat byggnader. För att få kalla dig arkitekt behöver du ta en högskole- eller universitetsexamen inom arkitektur.

En arkitekt arbetar med att rita upp olika byggnader men kan även jobba med stadsplanering och kulturarv. Det finns olika typer av arkitekter. Trädgårdsarkitekt, inredningsarkitekt och byggnadsarkitekt är bara några inriktningar. Oftast kallar sig en arkitekt enbart för just det. För att en arkitekt ska kunna utföra ett bra arbete behövs olika hjälpmedel. Även om designprogram på datorn spelar en stor roll är fortfarande penna och papper ett viktigt hjälpmedel. Att ha tillgång till en kopiator som kan förstora upp olika ritningar är guld värt för en arkitekt. Därför är det viktigt att alltid se till att det finns kopieringspapper till kontoret för att inte stå utan. Att behöva kopiera eller förstora en utskrift utan kopieringspapper ställer till problem. För att undvika sådana problem är det bra att ha ett lager av kopieringspapper på kontoret.

Att kunna rita både digitalt och på papper är viktigt

Många tror att designprogrammen är det viktiga men att ha papper och penna är lika viktigt för att en arkitekt ska kunna uppnå målen med en ritning. Det är även lika viktigt att kunna rita digitalt som för hand. I grund och botten arbetar handlar det för alla arkitekter om att rita och planera olika byggnader, områden, hus, parker och mycket mer. Det kokar alltid ner till att rita på ett funktionellt och konstnärligt sätt för att kunna visa hur en byggnad kommer att se ut. När det kommer till designprogrammen är det bra att alltid ha tillgång till den senaste versionen.

Bra hjälpmedel för en arkitekt:

• Penna och papper
• Senaste designprogrammen
• Kopiator och skrivare

Gå en arkitektutbildning

Om du vill arbeta som arkitekt behöver du gå en utbildning. Det finns olika typer av arkitektutbildningar idag. Men oavsett vilken inriktning du väljer att ta kommer du att få lära dig att formulera idéer på ett sätt som ger en bra föreställning om hur verkligheten kan bli. Under en arkitektutbildning får du även lära dg att rita, skissa och skapa tredimensionella miljöer både för hand och digitalt. En arkitekt använder sig ofta av verktyg som 2D – och 3D-modellering, planeringsritningar, skissande och modellbyggande i arbetet. Därför innefattar utbildningen även sådana saker. Arkitektutbildningen ställer stora krav på dig som student. Du behöver jobba hårt och verkligen vara aktiv i ditt lärande. Det är en spännande utbildning där du verkligen lär dig mycket.

En examen krävs för att få kalla dig arkitekt

För att du ska få kalla dig arkitekt behöver du ha en akademisk examen i arkitektur, inredningsarkitektur, fysisk planering eller landskapsarkitektur från Sverige. Det finns alltid mer eller mindre alltid en efterfrågan på bra arkitekter. Att utbilda dig till arkitekt ger därför med stor sannolikhet bra jobbmöjligheter. Det är en bra idé att välja en inriktning och bli riktigt bra på det området. Då kommer du öppna upp för roliga och intressanta jobb. Bra arkitekter är alltid eftertraktade.