Gör om din vind till en bostad

Att bygga om sin råvind till en bostadsrätt kallas för att göra en råvindskonvertering. Här byggs nya vindsvåningar ovanpå delar av eller hela den befintliga råvinden. Vindsvåningar är bland de mest eftertraktade bostadsrätterna vilket innebär att en råvindskonvertering kan vara en bra investering.

En råvindskonvertering stärker bostadsrättsföreningens ekonomi kort- och långsiktigt. För att ombyggnationen ska bli framgångsrik krävs både erfarenhet och kompetens. En isolering av råvinden sänker värmekostnaderna i huset, och det höjer också bostadens värde om konverteringen är väl genomförd. När du bygger om råvinden kan du själv bestämma över design och inredning och skapa ditt drömboende.

Att tänka på

Att renovera råvinden kräver en välplanerad budget. Du behöver ta ställning till om du ska anlita en entreprenör baserat på de offerter du får in. Det är viktigt att i förväg ta reda på om huset omfattas av K-märkning. Detta lagskydd innebär att en byggnad inte får förändras på så sätt att dess kulturhistoriska värde går ner.

När du gör om ett ytutrymme som för närvarande används till ett ändamål, som en råvind, till ett annat ändamål behöver du god planering. Du kanske måste skaffa ett nytt förråd för att förvara dina saker i istället för att använda råvinden. Det finns också ett antal regler att förhålla sig till:

  • Du behöver bygglov för att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad
  • Lägenheter på vinden måste uppfylla krav vad gäller tillgänglighet
  • I vissa fall kan avsteg godtas gällande tillgänglighet

Skaffa bygglov

I fastighetens detaljplan kan du läsa mer om hur vinden tillåts inredas. Byggnadens kulturhistoriska värde samt tekniska förutsättningar är aspekter som påverkar möjligheten till råvindskonvertering. Mindre lägenheter som är högst 35 kvm kan undantas från gällande regler om tillgänglighet.

Gör besiktning i förväg

För att kunna undersöka möjligheterna till råvindskonvertering behöver du först göra en noggrann besiktning av vinden. En fackkunnig person kan fastställa vilka möjligheterna är. Om din vind har lågt i tak eller om taket har kraftig vinkel kan det behövas en stor ombyggnation, eller så behöver taket höjas. Vid besiktningen kartläggs vilka ingrepp som krävs för att göra om kallvinden till bostad.

När budgeten ska fastställas är det ofta materialkostnaderna som höjer totalpriset. Vilka byggmaterial som krävs beror på hur vinden ser ut före renoveringen, samt vilken ombyggnation som ska göras. Om vinden är en kallvind behöver den isoleras ordentligt. Detta är särskilt viktigt då kallvinden är isolerande i sig. Om kallvinden ska byggas om till ett bostadsrum förloras denna funktion. Istället behöver tak och väggar isoleras. Ventilationen behöver också vara fortsatt god. I många renoveringsprojekt måste taket läggas om samtidigt som vinden byggs om. Detta innebär att det tillkommer kostnader för takrännor, takbeklädnad och annat. Om ett våtrum ska läggas till på vinden krävs även köks- eller badrumsinredning.

Renovering för olika ändamål

En fördel med att bygga om råvinden är att den har en så stor potential att användas till olika ändamål. Du kan bygga om den till arbetsrum, ett extra sovrum eller gillestuga. Det är bra att göra en god planering i förväg så att du har en färdig planlösning, tekniska krav och övrigt innan du anlitar arkitekt.