Luftvärmepump

Intresset för luftvärmepump ökar

En vinter med långa perioder av iskyla, höga energikostnader och ovisshet för om du eller försäkringsbolaget ska ansvara för köldskador – det är några anledningar till att se över uppvärmningspotentialen för ditt husbygge. Du som är i processen av att bygga hus från grunden har stora möjligheter att påverka. Du har fantastiska förutsättningar att minimera framtida uppvärmningskostnader med hjälp av en luftvärmepump.

Det finns olika typer av luftvärmepumpar som lämpar sig olika bra i olika klimat och hustyper. Alla delar dock fördelar som automatisering och snabb uppvärmning. Jämför modeller och offerter från olika leverantörer och var inte rädd för att be om råd från experter. Mycket information kan du dessutom hitta på internet själv. Det innebär en högre investeringskostnad i jämförelse med till exempel elelement, men energibesparingen brukar innebära att den initiala kostnaden snabbt återbetalas.

Därför kan luftvärmepump vara bäst alternativ

Det finns flera fördelar med luftvärmepump. Några av de största är:

  • Mycket låg energiförbrukning
  • De är i princip självgående och underhållsfria
  • Värmer pålitligt upp snabbt på vintern
  • Svalkar snabbt på sommaren
  • Du kan få statligt stöd för köp av luftvärmepump

Utöver dessa fördelar är det också ett bra komplement för hus som till exempel enbart värms upp med ved. Med vedeldning kan det vara svårt att hålla en konsekvent temperatur. Speciellt vid de tillfällen då ingen i hushållet är hemma, kan temperaturen snabbt sjunka och på sikt leda till frostskador. Det rör sig då framför allt om spruckna vattenledningar. Med en luftvärmepump som sätts på när ni är bortresta har du ett säkert skydd mot olika typer av köldskador. Det är mycket mer energieffektivt än elektriska element.

Luftvärmepump perfekt för fritidshuset

För sommarstugor och mindre fritidshus kan luftvärmepump ofta vara tillräckligt som enda uppvärmningskälla. Det är också skönt att komma fram till fritidshuset på vintern och få allting uppvärmt så snabbt som möjligt. Det är ett värmealternativ som blivit alltmer populärt de senaste åren då höga elpriser har tvingat hushåll att se över sina möjligheter. Är du i processen av att bygga hus så bör du se över möjligheterna att installera en luftvärmepump, oavsett om det är för villa eller fritidshus.