[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Tidigare "Språka":
> Om landställen och munkar
> "Min moster är en bläckfisk"
> Att ta sin Mats ur skolan
> Att fara fram som ett Jehu
> Namnet Guppy
> Uttrycket Paparazzo
> Vad är en Olle?
> Material och materiel
> Att vara en god kålsupare
> Att bära ugglor till Athen
> Att lysa med sin frånvaro
> Begravda hundar, ugglor i mossen och skägget i brevlådan
> Historien och historian
> Att ta kål på
> Att hålla tummarna
> Cardigan, balaklava och raglan
> Stå där med sin tvättade hals och att två sina händer
> Mr Dolby
> Att sätt P för något
> Egoist eller egocentriker?
> Mo, mosse och myr

 

 

>> språka - uttryck


Hur civil är en civilekonom?

Fråga:
Varför heter det civilingenjör och civilekonom?

/civilist

Svar:
Det är så enkelt att det från början fanns ingenjörer inom det militära och ingenjörer inom det civila. Förledet "civil" började på 1800-talet användas för att särskilja dessa grupper.

En civilingenjörstitel får man genom att avlägga en examen på en teknisk utbildning på högskola eller universitet. De mest kända tekniska högskolorna i Sverige är Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm. Utbildningen är på 180 poäng (4 ½ år) och man kan välja att inrikta sin examen på ett otal olika grenar, allt från rymdteknik till kemi och data.
Termen gymnasieingenjör används om de som läst en teknisk utbildning på gymnasienivå.

En civilekonom har däremot ingen militär motsvarighet, varför titeln på en person som avlagt ekonomie kandidatexamen verkar ganska malplacé. En tanke är att det så att säga bara "smittade av sig" när det gällde en finare examen och att det inte har nån egentlig språklig betydelse.
Precis som andra kandidatexamina innebär det att man tagit 120 poäng (3 år).
Ämnen som kan ingå i en sån examen är bland annat företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, nationalekonomi, handelsrätt och statistik.

Civilingenjör är en skyddad examenstitel, men det är däremot inte civilekonom.

Källa: Svenska språknämnden & Nationalencyklopedin


Bulldozer : 04-08-24


> Har du också en fråga du vill ställa om språk, ord eller uttryck? Skriv till oss så försöker vi ta reda på svaret.
> crew@bulldozer.nu