[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Tidigare "Språka":
> Om landställen och munkar
> "Min moster är en bläckfisk"
> Att ta sin Mats ur skolan
> Att fara fram som ett Jehu
> Namnet Guppy
> Uttrycket Paparazzo
> Vad är en Olle?
> Material och materiel
> Att vara en god kålsupare
> Att bära ugglor till Athen
> Att lysa med sin frånvaro
> Begravda hundar, ugglor i mossen och skägget i brevlådan
> Historien och historian
> Att ta kål på
> Att hålla tummarna
> Cardigan, balaklava och raglan
> Stå där med sin tvättade hals och att två sina händer
> Mr Dolby
> Att sätt P för något
> Egoist eller egocentriker?

 

 

>> språka - uttryck


Mo, mosse eller myr?

Fråga:
Jag skulle vilja veta skillnaden mellan mo, mosse och myr.
Kan ni hjälpa mig med det?

/Gunilla

Svar:
Så klart kan vi hjälpa dig med det!
En mo är en torr slättmark medan mossen och myren båda är våtmarker.

En mo är en grusig, torr slättmark som vanligen är högt belägen och bevuxen med tall. Ordet mo kommer av fornsvenskans "mor" i betydelsen "sandhed". Ordet är besläktat med isländskans "má" som betyder "skrapa/gnida".

Myren är en våtmark eller torvmark och en myr som får sitt vatten enbart i form av nederbörd (regn och snö) kallas mosse, medan de myrar som får sitt vatten från fastmarksvatten (grundvatten och vattendrag) kallas kärr.
Många myrar är också av blandkaraktär och skiljer sig i olika delar åt i blöthetsgrad, fasthet och vegetation. Mossar har ganska artfattig vegetation medan kärren växlar mellan artfattigt och artrikt (kärr delas in i underkatergorier som fattigkärr, mellankärr och rikkärr)
Sveriges yta består av ungefär 14% myrmark, men det är ganska lite i förhållande till mer framstående myrnationer som Finland, Ryssland och Canada.

Ordet mosse kommer från fornsvenskans "mosi" eller "mos" och har samma ursprung som ordet mossa.
Ordet kärr kommer av fornsvenskans "kiär"som betyder "sumpmark/moras" och vars språkliga ursprung är ungefär "risigt snår".

När man ändå är inne och klafsar i våtområdetsträsket (no pun intended!) får man inte heller glömma just träsk. Ett träsk är ett sankområde eller en våtmark med lösbotten, vanligen bevuxet med gräs. Kommer av det fornsvenska ordet "þräsk" som betyder "insjö".


Källa: Nationalencyklopedin


Bulldozer : 04-06-07


> Har du också en fråga du vill ställa om språk, ord eller uttryck? Skriv till oss så försöker vi ta reda på svaret.
> crew@bulldozer.nu