[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]

Ebola-surfa:
> Smittskyddsinstitutet
> WHO:s information om Ebola

 

 

 

>> så funkar...ebola


Så funkar Ebola

Inte bra alls skulle man kunna säga.
Eller verkligen jättebra.
Helt beroende på utgångspunkten.


Det elaka ebola-virusetSkulle man till exempel vilja få fram ett effektivt medel för att utplåna mänskligheten borde man satsa på att manipulera Ebolaviruset så att det blir luftburet istället för som nu, smittande via kroppsvätskor.
Forskarna befarar att det kanske inte ens behövs en mänsklig & ondsint hjärna för att skapa den effekten.
I den värsta av världar kommer Ebola-viruset eller något av dess lika dödlig syskon-virus på egen hand att mutera och klara av att sprida sig som förkylnings- eller influensavirus. Med förödande resultat förmodligen, eftersom vi inte har något vaccin mot eller ens någon effektiv behandling för de som smittats.
På det sättet funkar Ebola bra, lite för bra för att vara bra kanske.
Åtminstone ur ett mänskligt överlevnadsperspektiv.

Värstingvirus
Ordet virus kommer passande nog från latinets ord för gift.
Virus är oftast elaka gynnare bestående av smittämnes-partiklar som är miljondels millimeter små och som bär på allt från förkylningar till Ebola.
Så länge partikeln inte hamnar hos den livsform eller den målcell den är ämnad för gör den ingen skada.
Till exempel kan olika värddjur som insekter och råttor bära på virus som de inte själva blir sjuka av, men som blir farligt när det överförs till oss människor.
Olika virus har olika angreppsmål. Människor, djur, svampar eller kanske bakterier. Först när viruset hittar en lämplig värdcell skrider den till verket och övertalar cellen att producera virusgener som sedan förökar sig i kroppen och ofta förorsaka mer eller mindre allvarliga sjukdomar.
Alla virus är inte elaka och alla virus orsakar inte sjukdomar hos just människor, men ca: 600 typer av virus gör det. Ebola-viruset är ett av de allra elakaste.

Ebola är nämligen ett filo-virus, ett trådliknande virus (till skillnad från vanliga virus som är runda) som tillhör gruppen blödarfeber-virus.
Tillsammans med det snarlika Marburg-viruset tillhör det de farligaste och mest skrämmande virus som existerar. 80 procent av de som smittas av Ebola dör (detta kan dock jämföras med exempelvis rabies som har 100 procents dödlighet om den smittade inte får vaccin innan sjukdomen bryter ut).
Viruset har fått sitt namn efter floden Ebola i norra Zaire där en av de första kända epidemierna bröt ut 1976.
Flera hundra människor i byarna kring floden dog.

Redan 1967 drabbades 31 personer vid ett forskningslaboratorium i Marburg i Tyskland av ett filo-virus.
Sju av dem dog i blödarfeber. Smittkällan var apor som användes i djurförsök och hade importerats från Afrika.
Viruset döptes till Marburg.

I ett annat forskningslaboratorium i staden Reston, i New Jersey, USA upptäckte man 1990 ett annat filo-virus.
Detta nya virus dödade en stor population apor som importerats från Filippinerna för att användas som försöksdjur. En viss panik utbröt då man konstaterade att detta virus var luftburet, eftersom de smittade aporna suttit i burar separerade från varandra. Trots att människor smittades även av detta virus så blev ingen sjuk eller dog. Viruset kallas Ebola-Reston.

Symptom:
Symptomen är till en början ganska svåra att skilja från exempelvis influensa- eller malariasymptom.
Det börjar med muskelvärk, huvudvärk och feber. Man känner sig utmattad, tungan kan kännas svullen och öm och man får klåda eller utslag. Detta följs av blodiga diarréer och kräkningar.
När viruset sedan angriper de inre organen blir tillståndet direkt livshotande. När kroppen inte förmår koagulera blodet rinner det ut genom alla kroppsöppningar, genom underlivet, mun, näsa, ögon och öron.
Den sjuke blöder helt enkelt ihjäl.
Sjukdomen har ett extremt snabbt förlopp och den smittade dör vanligen inom några dagar.
Inkubationstiden, innan man insjuknar efter att ha blivit smittad, är mellan två dagar och tre veckor.

Smittspridning:
Mellan människor sprids filo-virus vad man vet bara via kroppsvätskor.
Dålig hygien, sprutor som används flera gånger och dålig säkerhet kring de som insjuknat gör att många smittas och dör när viruset härjar i fattiga och outvecklade delar av världen.
Smittan mellan djur verkar däremot kunna vara luftburen (som i fallet Ebola-Reston)

Virusets ursprung:
Man vet inte säkert vad som är smittans ursprung, men i flera fall har smittan kunnat kopplas till kontakt med apor härstammande från Afrika och Asien. I samband med Kikwit-epidemin samlade forskare in massor av prover från växter och djur i området på jakt efter viruskällan, men man hittade inget.
Konspirationsteoretiker har framfört tesen att ebola, liksom HIV, är amerikanska biologiska stridsmedel-experiment som gått över styr. En anledning till denna teori är naturligtvis att flera fall av smitta har uppmärksammats i laboratoriemiljö bland försöksdjur. En annan ofta framförd åsikt är att dessa typer av okända och dödliga virus är "naturens hämnd" för att människorna skövlar regnskogen och rubbar den ekologiska balansen.

Botemedel:
Mot Ebola och "systersjukdomen" Marburg finns ingen behandling och inget vaccin.
I USA satsar man stort för att få fram olika behandlingar som kan lindra symptomen och framför allt ett verkningsfullt vaccin, men ännu har inga banbrytande framsteg gjorts.

Antal döda:
Enligt siffror från WHO har cirka 800 människor dött i Ebola. Större delen av de som avlidit är afrikaner. Men även sjukvårdspersonal, missionärer och hjälparbetare har drabbats. Under Kikwit-epidemin dog bland annat sex italienska nunnor.

Senaste utbrott:
Den senaste epidemin utbröt i norra Uganda i oktober i år, men detta virus är något mindre dödligt än det man påträffade i Zaire. "Bara" 50-70 procent av de smittade avlider.

Större epidemier:
1976 - Ebola, Zaire - ca: 280 döda
1976 - Sudan - ca: 120 döda
1979 - Sudan - ca: 20 döda
1995 - Kikwit, Zaire - ca: 250 döda
1996 - Mayibout, Gabon - ca: 10 döda
2000 - Gulu, Uganda - ca: 60 döda

Övriga uppmärksammade fall:
- En veterinär i Elfenbenskusten smittades efter att ha obducerat en schimpans. Han överlevde, men en massdöd med Ebolaliknande symptom utbröt bland aporna i naturreservatet där han jobbade.

- En europeisk kvinnlig forskare som arbetade i Elfenbenskusten insjuknade i Ebola. Hon flögs hem till Schweiz för intensivvård och överlevde mot alla odds sjukdomen.

- En fransman och en dansk pojke avled under 80-talet i filo-virussjukdomar. Båda hade besökt den stora Kitumgrottan i Mount Elgon i Kenya. Redan tidigare hade en engelsk veterinär rapporterat om en stor djurdödlighet i närheten av grottan. Man fick myndigheterna att stänga grottan för turism och skickade dit forskarlag för att leta efter viruskällan, men de hittade inget.

Blödar-virus i Sverige:
1990 kom en svensk man hem från en resa i Afrika. Han uppvisade influensaliknande symptom, men när blodet inte koagulerade misstänkte man att han drabbats av blödarfeber. Det visade sig att han var smittad av ett Marburg-virus och han blev snabbt mycket svårt sjuk. Han vårdades på Linköpings speciella högisoleringsenhet, byggd för extremt smittsamma fall av den här typen.
Amerikanska militärläkare flögs in för att hjälpa de svenska smittskyddsläkarna och efter fyra veckors kamp för livet återhämtade sig mannen. Han överlevde och fick inga men. Ingen annan smittades heller av viruset trots att några ur sjukhuspersonalen kom i kontakt med hans blod. Detta indikerar att det var en "mildare" typ av Marburg.

Fredrik Elg på Smittskyddsinstitutet säger:
- 1000 döda i ebola låter kanske mycket, men ur ett globalt hälsoperspektiv är det inte så många.
Man kan jämföra med HIV, tuberkulos och malaria som kräver tusentals dödsoffer om dagen.
- Det är också mycket fokus på ebola, men det finns andra typer av blödarfeber som härjar och har lägre procent dödlighet, men fler dödsfall. T ex Rift Valley-feber, KrimKongo och Lassa.
Bör svenskar vara rädda för ebola?
- Det beror på hur man ser det. Ebola är en otäck sjukdom så på det sättet kan man ju känna sig rädd, men om man tänker på hur stor risk det är att bli smittad så kan man ju säga att det har varit ett enda fall i Sverige på 10 år…
Dödligheten i ebola är ungefär 80%, vad är det som avgör om man överlever eller inte?
- Det beror helt enkelt på hur starkt immunförsvar man har och hur aggressivt viruset är.
Om man har fått ebola och överlevt, är man immun mot det sen?
- Det kan man utgå ifrån, men det finns ingen som har kunnat bekräfta det...
Finns det nåt botemedel mot ebola i sikte?
- Inget botemedel, men däremot har man gjort framsteg när det gäller vaccinforskning. Men man kan ju fråga sig hur användbart det är med ett vaccin för de här fattiga områdena i Afrika.
Reston-viruset var ett luftburet ebola-virus som bara gjorde djur sjuka, hur stor risk är det att det vanliga ebola-viruset muterar och smittar via luft?
- Vi har ännu inte sett något sånt virus som gör människor sjuka, men risken finns naturligtvis att det dyker upp.


Mia Gustavsson : 2000


 
> maila crew@bulldozer.nu