[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> sett - film&TV - science fiction-guiden

Science Fiction-guiden

Vad är SF-film eller rymd-TV?
Vi på Bulldozer lade pannan i djupa veck och försöker här presentera en så vid guide av Science Fiction som det bara går.
Vi konsulterade stora tänkare och läste kilometervis med litteratur för att kunna göra en så bra översikt som möjligt av genren.
I vår version ryms alltifrån rymdskräck till cyberpunk och där emellan både dystopi och komedi.
Samt naturligtvis mycket, mycket annat.
Först börjar vi dock med lite bakgrund.

Sience Fiction, eller SF kort och gott, är en genre som har många långa år på nacken. En del, främst amerikaner, anser att det började med författaren Hugo Gernsbacks utopi "Ralph 124C41+" från 1911.
Det är givetvis lika sant som att det var amerikanerna som knäckte Enigma-koden under andra världskriget.
Om det är utopism man är ute efter när man talar om Science Fiction så knäckte vi här hemma jänkarna med trettiotre år. 1878 gavs nämligen Claes Lundins bok "Oxygen och Aromasia" ut.

De som önskar hävda en lång och fin tradition inom SF- litteraturen brukar stödja sig på greken Lukianos från Samosata, som redan i mitten av det andra århundradet beskrev månresor och rymdkrig.
Vanligtvis brukar man dock nöja sig med att räkna från Jules Verne och hans verk. Verne har nämligen de flesta hört talas om och alla känner till hans fantastiska förutsägelser. Han skrev om månresor och ubåtar långt innan de var verklighet.

Verne är bra att utgå ifrån även när man talar om Science Fiction på film.
Hans "Från Jorden till Månen" spelades nämligen in som film redan 1902, regisserad av Georges Méliès.

Ett annat stort verk i SF-genren som spelats in är Mary Shellys "Frankenstein". Första versionen kom redan 1910 och seplades in av Edison Company. 1931 gjorde James Whale den nu mera klassiska versionen med Boris Karloff i rollen som det konstgjorda vidundret.
1927 spelades en annan riktig milstolpe in då Fritz Lang regisserade Thea von Harbous dystopi "Metropolis".

AlienUnder femtio- och sextiotalen var muterade djur i jätteformat och invasioner från rymden oerhört populära. Under denna tid producerades klassiker som "The Day the Earth Stood Still" och "Invasion of the Body Snatchers".

När så sjuttiotalet kom gjorde Star Wars sin första entré.
George Lucas rymdoperatrilogi kom med sin första del "A new Hope" 1977 och förändrade livet för många ungdomar, i alla fall bland de i Bulldozerredaktionens vänkrets. De två följande delarna "The Empire Strikes Back",1980, och "Return of the Jedi",1983, blev även de stora kassasuccéer och Lucas verk har sedan länge säkrat en plats bland världens mest inkomstbringande filmer.

Åttiotalet var ett bra årtionde för SF-filmen, klassiker som "ET" och "Flykten från New York" kom då. Även rediga bottennapp som "Krull" producerades och gjorde duktiga försök till att försämra genrens rykte.

Sedan kom nittiotalet, inte nog med att den japanska Anime-filmen med sina fantastiska Science Fiction-berättelser blev tillgängliga som aldrig förr.
Även här i väst producerades högoktanig SF och innan decenniet tagit slut hade vi fått klassiker som "T2", "Starship Troopers" och "The Matrix". Dessutom hade George Lucas återkommit och lovat att leverera en till trilogi till i sin Star Wars-saga.

Här står vi nu, de magiska årtalen "1984" och "2001" är passerade och Bulldozer har äran att presentera den gigantiska SF-guiden.
Vi har gjort en lös indelning i kategorier för att kunna bunta ihop lagom många filmer på en sida och skrivit en sammanfattning eller ett omdöme om dem.
Läs hela guiden och du kommer aldrig att behöva känna dig utanför och obildad när Science Fiction diskuteras.
Fler kategorier är under uppsegling så fort vi hinner sammanfatta och utvärdera filmerna, så det kan vara värt att återkomma till den här sidan.
Naturligtvis är vi angelägna om att få in tips på filmer vi glömt, synpunkter på kategoriseringarna och allmänna åsikter om SF-film. Maila Bulldozer!
Länkarna till de olika genrerna hittar du i spalten till vänster.
God läsning!


Sammanställt av Harald Åberg, Mia Gustavsson, MGB & Wilhelm Hedin
Illustration Lotta Lundblad
: 01-05-18

 

  
> maila crew@bulldozer.nu