[ avtryck ] [ intryck ] [ uttryck ] [ påtryck ] [ om bulldozer ]
>> läst - evenemang - Bokmässan 2003


Svenskt språkbruk

Nordstedts lanserar en ny ordbok i samarbete med Svenska Språknämnden - "Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser". Denna bok ersätter "svensk handbok" och har delvis ett annorlunda upplägg. Tanken är att man skall få en överblick över hur ord och fraser skall användas, böjas och exempelvis vilka prepositioner som gäller.

Heter det "lojal mot" eller "lojal med"? Och heter det stående uttrycket "skrot & korn" eller är det kanske "skrot & skräp" som gäller? Kan man "slänga ankar", precis som man kan "lägga ankar" och "sätta ankar"?
Det är denna typ av frågor som boken är till för att besvara.
Det här är en ordbok som fungerar lite annorlunda än andra ordböcker så till vida att den är en kombinationsordbok där man dels redogör för den rent grammatiska konstruktionen, men också betydelsen av ordet och i vilka fasta fraser och uttryck det används.
De former som förekommer i boken bygger på frekvensundersökningar, dvs man har kollat vilka former som folk använder mest (bland annat genom att söka på nätet för att se vilka kombinationer man får flest träffar på) och det är i första hand 90-talets språkbruk som har fått råda som norm. Arbetet med boken har pågått under 13 år och många av exemplen är hämtade ur autentiska texter.

Det här är helt enkelt en bok för den som har hyfsad koll på svenska språket men kanske är osäker på innebörden i ett uttryck eller när en viss fras är lämplig att använda, hur ord kan kombineras, vilka prepositioner som är rätt till ett visst substantiv osv. Den bör också vara till stor hjälp för invandrare som behärskar svenska motsvarande gymnasienivå eftersom många fasta fraser och deras innebörd, värdering och användning finns angiven.
Ett givet köp för den som proffessionellt jobbar med språket.
Mia Gustavsson : 03-09-29


 
> maila crew@bulldozer.nu